องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.nongbon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์สมัครเรียนเทคโนโลยีสระแก้ว [ 26 เม.ย. 2564 ]16
2 ข่าวประชาสัมพันธ์ หนังสือวิทยุ/โทรสาร แจ้งเตือนการพยากรณ์อากาศและคาดหมายลักษณะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา [ 24 มี.ค. 2564 ]20
3 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 19 มี.ค. 2564 ]19
4 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค [ 17 มี.ค. 2564 ]24
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล [ 8 มี.ค. 2564 ]18
6 ประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน [ 4 มี.ค. 2564 ]17
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประจำปีการศึกษา 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]23
8 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน [ 1 มี.ค. 2564 ]19
9 คำสั่งจังหวัดสระแก้ว เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 23 [ 4 ม.ค. 2564 ]14
10 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน [ 28 ธ.ค. 2563 ]19
11 ประกาศวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เรื่อง ยกเลิก การรับสมัคร รายชื่อคณะกรรมการสัมภาษณ์ และการกำหนดการสอบสัมภาษณ์ [ 4 ธ.ค. 2563 ]54
12 ประกาศวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ [ 23 พ.ย. 2563 ]75
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]81
14 ประกาศกำหนดโครงการส่วนราชการของ อบต. [ 7 ส.ค. 2563 ]77
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการ [ 14 เม.ย. 2563 ]87
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน [ 27 ม.ค. 2563 ]111
17 รับ โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 11 ต.ค. 2562 ]161
18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรคเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน [ 2 ก.ย. 2562 ]159
19 ประกาศรายชื่อมีผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรคเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ส.ค. 2562 ]162
20 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 3 อัตรา [ 13 ส.ค. 2562 ]172
 
หน้า 1|2